. . . + . . .
Vlaams treintje der koterijen                              herstart
de bestaande leefruimtes: 4x4m
we breiden uit met 2 nieuwe leefruimtes: 4x4m
we breiden uit met 2 - hoekverdraaiing - we nemen positie
Van kamer naar kamer…
Rust zoeken vanuit de structuur
Wat overblijft is een helder plan met een aaneenschakeling van kamers elk zijn plek met een specifieke identiteit.
00 - 01 - 02/zolder
Back to Top