Het labyrint ontdoen we van het onnodige waardoor de essentiële structuur blijft behouden.
Rust zoeken vanuit de bestaande structuur.
Wat overblijft is een helder plan, wandelend langsheen kamers elk zijn plek met een specifieke identiteit
.
labyrint - cut - extend - rooms
van kamer naar kamer...
Back to Top